לגור בטבעון - אינדקס עסקים ומגורים בקריית טבעון

סוגי הלוואות בלקיחת משכנתא

 סוגי הלוואות
הלוואת גישור:
הלוואה לתקופה קצרה יחסית (כשנתיים), המיועדת לגשר על הפער בין מועד התקבולים ממכירת דירה לבין מועד התשלומים על רכישת דירה חדשה. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים ומאפשרת מימון מיידי.

 

 

 

הלוואת זכאות:  
הלוואה הניתנת מכספי תקציב המדינה, שתנאיה נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. ההלוואה ניתנת על פי תעודת זכאות שמנפיק משרד הבינוי והשיכון ובה פירוט היקף הזכאות ותנאיה.

הלוואה בריבית משתנה:
הלוואה הנושאת ריבית והצמדה ל"מדד". הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעת מראש.

הלוואה בריבית פריים:
הלוואה הנושאת ריבית פריים לתקופה של 20-4 שנים, בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים מריבית ה"פריים"

הלוואה בריבית קבועה:
הקרן והריבית צמודים ל"מדד". הריבית נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ואינה מושפעת משנויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.

הלוואה מוכוונת:
הלוואה הניתנת על פי הסדר עם הממשלה או גוף ציבורי אחר.

הלוואה עומדת:
הלווה אינו משלם את תשלומי ההלוואה כל עוד מקיים את תנאיה.

הלוואה צמודה לדולר (ריבית לייבור):
תשלומי קרן וריבית משתנה (ריבית הלייבור + תוספת סיכון) המשולמים בצירוף הפרשי שער הדולר לפי השער היציג.

הלוואת בולט (שם נרדף להלוואת בלון):
הלוואה שבה הקרן +הפרשי הצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה כאשר התשלום החודשי הוא של הריבית בלבד, נקראת גם במושג "הלוואת בלון ".
הלוואת בלון גם ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופה.

הלוואת גישור
מאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס אחר כנגד שיעבור הנכס הנוכחי. ההלוואה צמודה ל"מדד" או לשער היציג של הדולר ונושאת ריבית.

הלוואת גרייס:
בתנאי ההחזר של הלוואת "גרייס" נדחים תשלומי הלווה על חשבון ההלוואה – בחלקם או בשלמותם – עד לתקופה ה "גרייס".

 

קרית טבעון

מחפשים בעל מקצוע בטבעון?

השאירו פרטים והודעה בטופס ואנחנו ננסה לאתר עבורכם בעל מקצוע מומלץ