לגור בטבעון - אינדקס עסקים ומגורים בקריית טבעון

אינפורמציה על בית לפני קנייה

 

אינפורמציה חשובה לגבי בתים שכדאי מאוד לדעת לפני הקנייה

אתר לגור בטבעון גאה להציג בפניכם את סוגי האינפורמציה אשר תוכלו לקבל ממנהל מקרקעי ישראל לגבי בית לפני קנייה?

ניתן לקבל ממנהל מקרקעי ישראל אינפורמציה לגבי בית לפני קנייה שאינו רשום בטאבו.
לגבי בית לפני קנייה בו מנהל מקרקעי ישראל נותן אינפורמציה, ניתן לקבל באינטרנט אינפורמציה על מצב זכויות או לחילופין לבקש
מהמחוז (ניתן להגיש בקשה גם באמצעות אתר האינטרנט) אינפורמציה על אישור זכויות.
הפקה של כל אחד מהמסמכים הללו כרוכה בתשלום אגרה.
סכום האגרה משתנה לפי סוג המסמך ומתעדכן מדי פעם ראו הוראת חשב מנהל מקרקעי ישראל.
מצב זכויות  המופק מתוך האינטרנט הינו מסמך שלא ניתן להתבסס עליו מבחינה משפטית. מסמך זה ניתן להפיק רק על בית לפני קנייה מגורים (בית מגרשים או דירה).
אישור זכויות  הינו מסמך חתום על ידי מנהל מקרקעי ישראל ובעל תוקף משפטי.

המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור הזכויות?

על בעל הזכויות הרשום במנהל להציג תעודה מזהה ולשלם אגרה על פי חוק תקנות האגרה.
סכום האגרות מתעדכן מדי פעם ראו הוראת חשב מנהל מקרקעי ישראל.
במידה ובעל הזכויות מיוצג על ידי בא כוח הריש עליו להמציא למשרדנו ייפוי כוח מאת בעל הזכויות כשהוא מאומת על ידי עוד. התשלום בגין האגרה הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד או באמצעות שובר לתשלום. אין אפשרות לתשלום במזומן במשרדי מנהל מקרקעי ישראל.

מעבר דירה, שינוי כתובת לצורך התכתבות?

עליך למלא בקשה חתומה עם כל פרטי הבית לפני קנייה, פרטי בעלי הזכויות, הכתובת הישנה המלאה, והכתובת החדשה המלאה.
אם מדבר במיופה כוח ואין בתיק מנהל מקרקעי ישראל ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין (מקור ו/או נאמן למקור), יש לצרף כזה לבקשה.
לאחר הכנת החומר יש לפעול לפי אחת האפשרויות:
1.להגיע למחוז באופן פיסי.
2.לשלוח את החומר בדואר ולהוסיף צילום תעודת זהות.
3.לשלוח את החומר בפקס ולהוסיף צילום תעודת זהות.

מהן חברות הבניה המוכרות כגורמים משכנים?

גורם משכן (חברה משכנת) הינו גוף המשכן את הבניין ומלווה את החוכר ממועד רכישת זכות החכירה דרך הפנייתו למנהל עד לרישום החכירה בלשכת מרשם המקרקעין. הגורמים המשכנים לעניין זה: חברת עמיגור, חברת שיכון ופיתוח, חברת שיכון עובדים, חברת רסקו, משרד הביטחון, ועוד מספר   גורמים משכנים (חברות משכנות) שיוכרו על ידי מנהל מקרקעי ישראל. אם הנכם מבקשים לבצע העברת זכויות בבית לפני קנייה המנוהל על ידי החברות המפורטות להלן, עליכם לפנות אליהם לקבלת השירות.

 

 

קרית טבעון

מחפשים בעל מקצוע בטבעון?

השאירו פרטים והודעה בטופס ואנחנו ננסה לאתר עבורכם בעל מקצוע מומלץ